Kadra zarządzająca

 

Prezes Zarządu               

Janusz Kaszyński             j.kaszynski@klimawent.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu

Zakres działalności: Marketing, Kadry, Administracja, Inwestycje

Natalia Kaszyńska           n.kaszynska@klimawent.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowych

Zakres działalności: Sprzedaż krajowa i zagraniczna

Joanna Koniarek-Majkowska    j.koniarek@klimawent.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Zakres działalności: Księgowość, Informatyka

Krzysztof Pajewski         k.pajewski@klimawent.com.pl

 

Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju

Zakres działalności: Produkcja, Przygotowanie produkcji, Projektowanie, Działalność badawczo-rozwojowa, System Zarządzania Jakością

Michał Kulczyński            m.kulczynski@klimawent.com.pl

 


erotik shop