Kariera

Poszukujemy ludzi otwartych, chętnych do pracy, dlatego zapraszamy Państwa do składania swojego CV do naszej bazy danych osobowych, listownie na adres firmy lub na adres e-mail: kadry@klimawent.com.pl.

Prosimy o zamieszczanie w CV klauzuli o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie Państwa danych osobowych, która znajduje się na samym dole strony lub w formie elektronicznej dostępniej pod wskazanym linkiem: 2018-05-18-klauzula_CV_RODO_Klimawent_pełna.docx

 

Oferujemy Państwu pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku, atrakcyjne warunki pracy i płace uzależnione od wyników pracy. Zapewniamy opiekę medyczną, właściwą pomoc merytoryczną w początkowym okresie wdrożeniowym a także partnerstwo w codziennym wykonywaniu obowiązków.


PRACOWNIK OCHRONY

 Miejsce pracy Gdynia 

Zadania

 • Ochrona terenu firmy tj. biura, hale produkcyjne

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze (między innymi prywatna opieka medyczna, dofinansowanie kart Multisport).

 

Klimawent S.A.  jako Zakład Pracy Chronionej preferuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

CV prosimy przesyłać  na adres: kadry@klimawent.com.pl , osobiście: Gdynia ul. Chwaszczyńska 194 lub kontakt telefoniczny: 58 6296480 wew.320

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe zawarte w CV w postaci: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie nie jest wymagana. Podanie innych danych niż powyższe jest dobrowolne.

 

W przypadku umieszczenia w CV innych danych niż powyższe oraz wyrażenia zgód o treści jak poniżej, uprzejmie prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul:

 

Zgoda nr 1:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko …………… zgodnie z ogłoszeniem z dnia …….. umieszczonym ……….,  przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) ORAZ Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. z poz 922)”.

 

„Zgoda nr 2:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262.

 

 • Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV jest KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262. Kontakt pod nr 58 629 64 80, e-mail: klimawent@klimawent.com.pl.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV zbierane i przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody nr 2 powyżej – dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV będzie KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
 • Dane te będą przetwarzane przez okres trwania danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody nr 2 – przez okres trwania przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - do jej wycofania w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV w postaci imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Dane wykraczające poza zakres przewidziany w w/w przepisach, podawane są dobrowolnie i przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podane dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji – ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 • Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  

 

 

erotik shop