Enter Title

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zwijarki z walcem dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry zwijarki z walcem:

 1. Minimalna długość użytkowa 1000 mm
 2. Grubość obrabianej blachy do 1,5 mm o wytrzymałości 400 N/mm2
 3. Wyposażenie w urządzenie podginające z czwartym walcem, stołem i programem przebiegu procesu

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup automatu do spawania dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry automatu do spawania:

 1. Długość spawanych elementów do 1000 mm
 2. Zakres spawanych średnic blach zwijanych od 80 mm do 800 mm
 3. Grubość elementów spawanych 0,5 – 1,5 mm

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup rozpęczarki dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry rozpęczarki:

 1. Zakres grubości ścianki rur z 0,4 – 2,0 mm
 2. Wyposażenie w narzędzie do rozpęczania rur o średnicy do 400 mm
 3. Sterowanie numeryczne

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup półautomatu spawalniczego dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry półautomatu spawalniczego:

 1. Max. prąd spawania 340 A
 2. Uchwyt spawalniczy
 3. Reduktor spawalniczy ArCO2

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup nożyc krążkowych dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry nożyc krążowych:

 1. Zakres wycinanych średnic krążków od 120 mm do 2600 mm
 2. Grubość wycinanej blachy do 4,0 mm o wytrzymałości 400 N/mm2
 3. Możliwość wywijania obrzeży do 22 mm
 4. Wyposażenie w urządzenie do wywijania obwodowego zewnętrznego i wewnętrznego obrzeża blachy

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup żłobiarki dla firmy Klimawent S.A. w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Piorytetowej 1 Rozwój i inowacje w MSP Działanie 1.1. Mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa Podddziałenie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa.

Tytuł Projeku: „Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branzy urządzeń fitrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni“

Wymagane parametry żłobiarki:

 1. Głębokość robocza 250 mm
 2. Grubość obrabianej blachy do 1,75 mm o wytrzymałości 400 N/mm2
 3. Bezstopniowa regulację prędkości oraz obroty prawe – lewe

Złożona oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i adres Oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę całkowitą netto
 4. Okres ważności oferty
 5. Termin realizacji zamówienia

Oferta może być dostarczona:

 1. Za po srednictwem poczty elektronicznej na adres: j.kaczmarek@klimawent.com.pl
 2. Faksem na numer: (58) 629 64 19
 3. Za posrednictwem poczty na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
 4. Bezposrednio do siedziby spółki na adres: KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 12.11.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100 pkt

Klimawent S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w opraciu o ustalone kryterium.

erotik shop