Odsysacze

Odsysacze spalin ogólnego zastosowania
 
Odsyascze spalin dla straży pożarnej