Stanowiskowy filtr elektrostatyczny

FOG-2500 – filtracja pyłów spawalniczych i mgły olejowej