Urządzenia do filtracji pyłów i gazów

HARD-S
TENDER VAC 200